Inschrijfformulier

  Uw gegevens
  Achternaam

  Voorletter(s)

  Roepnaam

  Adres + Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Geboortedatum

  Geslacht

  Vragen over uw gezondheid

  1. Heeft u hartinfarct of hartoperatie gehad of lijdt u aan een andere aandoening van hart- en /of bloedvaten?


  2. Zijn uw gewrichten pijnlijk, ontstoken, gezwollen of geopereerd?


  3. Heeft u last van beklemming, een brandend gevoel of druk op de borst tijdens inspanning?


  4. Voelt u zich op dit moment bijzonder vermoeid?


  5. Voelt u zich duizelig of licht in het hoofd tijdens inspanning?


  6. Heeft u de laatste twee weken koorts gehad?


  7. Gebruikt u medicijnen?


  Zo ja, welke medicijnen gebruikt u?

  Hierbij verklaar ik goede nota te hebben genomen van bovenstaande vragenlijst. Ik heb alle vragen begrepen en juist beantwoord. Indien verandering optreedt in mijn gezondheidssituatie, zal ik dat aan de trainer doorgeven. Deelname aan de trainingen geschiedt op eigen risico.